Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bá bệnh (Mật nhân)-Tongkat Ali

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất bột Lá Trầu Không

2.000.000 
Giảm giá!

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết xuất Nghệ -Indonesia

2.000.000  650.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất Purwoceng- Viagra Java

6.000.000