Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bá bệnh (Mật nhân)-Tongkat Ali

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bạch Tật Lê (Gai Ma Vương)

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất Purwoceng- Viagra Java

6.000.000