Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất Fenugreek -Cỏ Cà Ri

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết xuất Gừng

3.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết Xuất Thì Là Đen

2.000.000