Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bá bệnh (Mật nhân)-Tongkat Ali

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất bột Lá Trầu Không

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất bột Măng Cụt

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết xuất Bột Quế Indonesia

2.000.000 
Giảm giá!

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết xuất Gừng

3.000.000  850.000 
Giảm giá!

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết xuất Nghệ -Indonesia

2.000.000  650.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết Xuất Thì Là Đen

2.000.000