Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bá bệnh (Mật nhân)-Tongkat Ali

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất bột Lá Trầu Không

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất bột Măng Cụt

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết xuất Bột Quế Indonesia

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết xuất Gừng

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết xuất Nghệ -Indonesia

Chiết xuất thiên nhiên

Cao Chiết Xuất Thì Là Đen