Chiết xuất thiên nhiên

Cao Bạch Tật Lê (Gai Ma Vương)

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất bột Măng Cụt

2.000.000 

Chiết xuất thiên nhiên

Cao chiết xuất Purwoceng- Viagra Java

6.000.000