Cao Chiết Xuất Thì Là Đen

2.000.000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Phân loại : Cao chiết xuất khô
Tên nguyên liệu : Chiết xuất bột Thì Là Đen
Dung môi : Alcohol 50%
Thời hạn sử dụng :24 tháng kể từ ngày sản xuất
Công dụng : Chống giun sán, thuốc hồi sức
Nhà Sản xuất/Cung cấp : PT. Semarang Herbal Indoplant