Qui trình Áp dụng Phân bón Hữu cơ Herbafarm trên Cây Ngô

Thời kỳ ngâm giống:

Hạt giống được ngâm với phân bón Herbafarm như sau: dùng 2 nắp chai Herbafarm thêm vào 5 lít nước ngâm với 5kg hạt giống trong 4 giờ sau để ráo nước.

Thời kì xử lý đất :

Đất được chuẩn bị, sau đó bón phân bón Herbafarm Economic Bulk (phân bón hữu cơ dạng rắn) khoảng 1000 kg/ha, bằng cách chôn trong các lỗ trồng hoặc trải (phân tán) đều trên đất, sau đó phun Herbafarm với liều dùng 10 nắp chai Herbafarm thêm vào 14 lít nước phun cho 500 m2 đất. Sử dụng cho 1 ha đất cần 2 lít hay 2 chai Herbafarm.

Nếu đất không được xử lý, tốt hơn phun thuốc diệt cỏ dại, trong ba ngày tiếp theo, tạo những lỗ trồng sau đó sử dụng Herbafarm Economic Bulk Fertilizer(Phân bón hữu cơ truyền thống) khoảng 1 – 1,5 tấn/ha. Và dùng Herbafarm với liều lượng 100ml (10 nắp chai Herbafarm) cộng với 14 lít nước dùng cho 500m2. Sử dụng trong quá trình làm đất, 1ha cần 2 lít hay 2 chai Herbafarm. Ước tính số lượng cây ngô trên ha khoảng 50.000 cây.

Thời kì trồng

  • 7 ngày sau khi trồng, dùng với liều lượng 3 nắp chai Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 14 ngày sau trồng, dùng với liều lượng 3 nắp chai Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 21 ngày sau trồng, dùng với liều lượng 3 nắp chai Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 28 ngày sau trồng, dùng với liều lượng 3 nắp chai Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 42 ngày sau trồng, dùng với liều lượng 5 nắp chai Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 66 ngày sau trồng, dùng với liều lượng 5 nắp chai Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • Việc sử dụng phân bón liên tục, 1ha cần 4 lít hay 4 chai

Vậy tổng lượng phân bón Herbafarm dùng cho cây ngô, 1ha cần 6 đến 9 lít hay 6 đến 9 chai Herbafarm


 

 

VPGD : D39, Đường số 12, KĐT Vạn Phúc, P.HBP, Quận Thủ Đức, HCM
Hotline : 090 9986566 – 090 9999 108
Email : contact@gebo.vn