Qui trình áp dụng Phân bón Hữu cơ Herbafarm trên cây lúa

Qui trình áp dụng Phân bón hữu cơ Herbafarm cho cây lúa bao gồm các giai đoạn, đó là giai đoạn ngâm giống, mạ non, giai đoạn làm đất và giai đoạn trồng & chăm sóc. Vui lòng tham khảo các bước dưới đây.

Thời kì ngâm giống:

Hạt giống được ngâm với phân bón Herbafarm như sau: dùng 2 nắp chai Herbafarm thêm vào 5 lít nước ngâm với 5kg hạt giống trong 24 giờ.

Thời kì ra mạ non:

Hạt giống sau ngâm, sẽ được gieo lên đất cây giống, đợi cho đến khi hạt giống nảy mầm, sau đó phun phân bón Herbafarm với lượng 3 nắp chai của Herbafarm thêm vào 14 lít nước mỗi tuần 1 lần. Cây lúa được 3 tuần, di chuyển  sang đất canh tác.

Thời kì xử lý đất :

Đất được xử lý, sau đó bón phân bón Herbafarm Economic Bulk (phân bón hữu cơ dạng rắn) khoảng 1000 – 1500 kg/ha (Phân  bón hữu cơ truyền thống). Sau đó, phun Herbafarm với liều lượng 10 nắp chai Herbafarm cộng với 14 lít nước, áp dụng cho 500m2 đất. Tương đương, 1 ha thì sử dụng 2 lit hay 2 chai Herbafarm.

Thời kì trồng

  • 7 ngày sau cấy (trồng), dùng với liều lượng 3 nắp chai (30ml) Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 14 ngày sau cấy, dùng với liều lượng 3 nắp chai (30ml) Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 21 ngày sau cấy, dùng với liều lượng 3 nắp chai (3ml) Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 28 ngày sau cấy, dùng với liều lượng 3 nắp chai (30ml) Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 42 ngày sau cấy, dùng với liều lượng 5 nắp chai (50ml) Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • 66 ngày sau cấy, dùng với liều lượng 5 nắp chai (50ml) Herbafarm thêm 14 lít nước sử dụng trên 500m2 đất canh tác.
  • Việc sử dụng phân bón liên tục, 1ha cần 4 lít hay 4 chai

Vậy tổng lượng phân bón Herbafarm dùng cho cây lúa, 1ha cần 6 ~ 9 lít hay 6 ~ 9 chai Herbafarm.

 


VPGD : D39, Đường số 12, KĐT Vạn Phúc, P.HBP, Quận Thủ Đức, HCM
Hotline : 090 9986566 – 090 9999 108
Email : contact@gebo.vn