Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Giá Trị Cốt Lõi

TẦM NHÌN:

Trở thành nhà cung cấp số 1 tại thị trường Việt Nam và Đông Dương các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, hữu cơ phục vụ cho sự phát triển kinh tế hữu cơ bền vững.

SỨ MỆNH:

Với phương châm “vấn đề của bạn, sứ mệnh của chúng tôi”, Gebo ra đời là hướng đến mục tiêu đem lại các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng, vì một nền kinh tế hữu cơ phát triển bền vững sánh tầm thế giới.