Đánh giá chi tiết chất lượng phân hữu cơ và phân vô cơ

Nhiều câu hỏi đặt ra khi đầu tư bón phân trong nông nghiệp. Các hộ kinh doanh trồng và chăm sóc rất kỹ lưỡng… tuy nhiên, khi thu hoạch còn muôn vàn “khó khăn”. Vậy câu hỏi đặt ra là: đầu tư trồng trọt nông – lâm nghiệp thế nào cho đúng cách? Làm sao để giá trị sản phẩm cao và mang tính bền vững?

Có lẽ nhiều đồng chí ở đây đều hiểu rất cặn kẽ về phân hữu cơ. Chất lượng thực tế trong việc bón phân hữu cơ và điều quan trọng nhất về chất lượng đất sau thu hoạch, độ ẩm, giá trị dinh dưỡng…

Rất nhiều tấm gương vì lợi nhuận mà bón phân vô cơ, sau thu hoạch – đất bị biến dạng thành loại đất kém dinh dưỡng, khó sử dụng trong việc xuống các loại giống khác nhau cho sau này.

Tham khảo thêm: Giá phân vi sinh hiện nay? 

Vậy để hiểu đúng về khái niệm thì: Phân hữu cơ là phân chứa rất nhiều chất dinh dưỡng ở các dạng hợp chất hữu cơ như: phân chuồng, phân xanh, than bùn. phụ phế phẩm nông nghiệp hay rác thải mà nhiều người đã tự chế thành phân và áp dụng bón cho cây trồng hiện nay…

Xét về góc độ giá trị dinh dưỡng thì khỏi phải bàn, hạch toán về số tiền thì chúng tôi khẳng định chỉ thấp hơn hoặc bằng với các loại phân cùng loại hoặc cùng dòng như phân vô cơ